Noodhulpteams +

  Rode Kruis Rotterdam-Rijnmond

Home
NHTPlus
GGB
Materiaal
Nieuws
Agenda
Chauffeurs
Opleiding
Profcheck
Links
Foto
Video
Contact
Disclaimer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Functieomschrijving en taken NHT plus

Taken Repressief

 1. Behandeling van slachtoffers (indien mogelijk), draagt zorg voor preventieve maatregelen aangaande (met name) hygiŽne en (deels) veiligheid
 2. Assisteert bij het verplaatsen van slachtoffers
 3. Assisteert bij de behandeling van slachtoffers T1 en T2
 4. Beoordeelt en bewaakt vitale functies op BLS-niveau (ondersteunend aan professionele hulpverlening)
 5. Signaleert en rapporteert veranderingen in vitale functies
 6. Assisteert bij het vervoersgereed maken van slachtoffers (T1 en T2)
 7. Verleent waar nodig psychosociale opvang en begeleiding aan slachtoffers en derden
 8. Vult op verzoek materiaal van calamiteitenteams aan
 9. Assisteert bij het gebruik van hulpverleningsmateriaal door professionele hulpverleners
 10. Wendt logistiek materiaal aan t.b.v. onderdak en verzorging
 11. Administratieve handelingen (houdt de gewondenkaart met persoonlijke gegevens van het slachtoffer bij)

Heeft direct of indirect contact met:

 1. calamiteitenteams
 2. Mobiel Medisch Team
 3. overig ambulancepersoneel
 4. Officier van Dienst Geneeskundig

 

Eisen NHT Plus vrijwilliger

-        Tussen de 21 en 60 jaar oud

-        MBO denk- en werkvermogen

-        Geestelijk en lichamelijk in goede conditie

-        In bezit van een geldig EHBO diploma

-        In bezit van evenementenhulp 1 en 2 certificaat Rode Kruis

-        In bezit van NHT basis certificaat

De eindtermen voor het NHT Plus lid zijn:

1. Kent zijn bestuurlijke en operationele positie

a)     Ontvangt direct leiding van Hoofd Noodhulpteam en teamleider

b)     Werkt (nauw) samen met overige NHT plusleden, calamiteitenteam, MMT, overige ambulancemedewerkers, OvDG

2. Kent zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden

a)     Operationele uitvoering/ ondersteuning.

3. Heeft kennis, inzicht, vaardigheden en attitude om zijn taken te vervullen

a)     Beschikt over kennis en vaardigheden t.a.v. het verlenen van hulp op BLS niveau

b)     Beschikt over voldoende sociale vaardigheden

c)      Heeft kennis van en ervaring met de uitrusting GGB

d)     Heeft inzicht in communicatielijnen in rampomstandigheden

4. Kan daarbij de geldende richtlijnen en procedures hanteren

a)     Procedures voor alarmering, opkomst, uitruk, taakverdeling, uitvoering, inzet, opschaling, samenwerking

b)     Administratieve procedures tijdens de hulpverlening (bijhouden gewondenkaart)

c)      Procedures voor gebruik van communicatiemiddelen

5. Kan daarbij gebruik maken van de beschikbare (technische) hulpmiddelen

a)     Uitrusting GGB

6. Kan onder tijdsdruk en ongevals-/rampomstandigheden, sociaal vaardig en effectief communiceren door het toepassen van standaardprocedures

7. Heeft inzicht in: de juridische aspecten die betrekking hebben op de functie; de wijze waarop deze juridische aspecten het functioneren beÔnvloeden.

a)     Arbo-wet

b)     Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Functie-eisen:

 1. Kan werken in teamverband
 2. Stressbestendig
 3. Improvisatievermogen
 4. Ervaring in het verlenen van psychosociale / medische hulp
 5. Ervaring in gebruik van communicatiemiddelen

Opleidingsbehoefte in relatie tot functie en taken:

 NHT plus opleiding,

 Basismodule GHOR

Reguliere Functie

1.      Vrijwilliger