Noodhulpteams Rotterdam-Rijnmond
 

Home
NHTPlus
GGB
Materiaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGS chauffeurs NHT Plus

De eerste twee chauffeurs van het District Rotterdam-Rijnmond, Arie Stehouwer en Albert van de Wege, zijn door de directeur Rode Kruis aangewezen om als O&G Chauffeur Noodhulpteam met de noodhulpteamvoertuigen te mogen rijden.  Zij zijn de eerste van de negen noodhulpteam vrijwilligers die de chauffeurstraining met goed gevolg hebben afgelegd. De anderen zullen snel volgen.

Bij de inzet van een compleet noodhulpteam zitten acht personen in het Noodhulpteamvoertuig. De chauffeur is primair verantwoordelijk voor de veiligheid van de inzittenden en het veilig verplaatsen naar de plaats incident.

Anders dan voorheen heeft het Rode Kruis met de start van de Noodhulpteams ook de bevoegdheid om met Optische en Geluidssignalen naar een plaats incident te rijden. Dit uiteraard onder aansturing van de gemeenschappelijke meldkamer van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, die bepaald of een noodhulpteam voor een al dan niet “dringende taak” ter plaatse gestuurd wordt. 

Het rijden met Optische en Geluidssignalen, waardoor het Rode Kruis voertuig een voorrangsvoertuig wordt, vraagt specifieke vaardigheden van de chauffeur. Veiligheid staat hierbij voorop en vervolgens het zo snel als verantwoord mogelijk ter plaatse gaan. De O&G chauffeur heeft zich specifiek te houden aan de “Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen het Nederlandse Rode Kruis, Nationale Noodhulp – Inzake Noodhulpvoertuigen (GGB)”.

De opleiding bestaat uit; een assessment (op de openbare weg, op een rijsimulator en de theorie verkeersregels), online assessments (kennen en toepassen van de branche richtlijn), een baantraining en rijtrainingen op de openbare weg.

Albert van de Wege: De training maakt je alert op het toepassing van de verkeersregels, laat je duidelijk de mogelijkheden en onmogelijkheden van je voertuig zien en maakt je bewust van de verantwoordelijkheden die je als O&G chauffeur hebt ten aanzien van je passagiers en de overige verkeersdeelnemers.  Daarnaast dien je verstandig om te gaan met het dilemma tussen veiligheid en de wens om zo snel als mogelijk ter plaatse te zijn. Veiligheid staat voor de O&G chauffeur hierbij op de eerste plaats.