Noodhulpteams Rotterdam-Rijnmond
 
 
Home
NHTPlus
GGB
Materiaal
Agenda
Chauffeurs
Opleiding
Foto
Contact
Disclaimer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe ziet dit in Rotterdam-Rijnmond eruit?

In Rotterdam Rijnmond is op basis van het regionaal risicoprofiel geconstateerd dat er knelpunten ontstaan ten aanzien van de geneeskundige hulpverlening aan T1 en T2 slachtoffers en is het landelijk model GGB niet toereikend. In het kader van implementatie van het model GGB en komen tot aanvullende modules in de regio Rotterdam Rijnmond, is een stuurgroep GGB RR opgericht. Deelnemers zijn AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond (AZRR), NRK en GHOR Rotterdam-Rijnmond. In de stuurgroep is de intentie uitgesproken om in deze regio te werken met een aanvullende module op het landelijke NHT model: een NHT +. Dit houdt in dat naast NHT alle vrijwilligers van het NRK tevens beschikken over een NHT + opleiding, zodat zij assisterend aan de calamiteitenteams kunnen optreden in de hoofdketen ten behoeve van T1 en T2 slachtoffers. In de praktijk betekent dit dat alle NHT-PLUS vrijwilligers in onze regio zowel inzetbaar zijn in de hoofdketen als de nevenketen. De Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG) beslist welke vrijwilliger welke functie waar gaat uitvoeren.      

Wat zijn de taken van de NHT-Vrijwilligers?

De taken van de NHT-vrijwilligers is het clusteren en voorzien van de nodige zorg en aandacht van de T3 slachtoffers Het NHT draagt zorg voor een veilige opvang, zodat in de opvang een centrale en systematische secundaire triage door een zorgprofessional uitgevoerd kan worden. Voorts verleent het NHT Basic Life Support aan T3 slachtoffers en zorgt voor een goede aansluiting op het proces bevolkingszorg.

Voor een NHT-PLUS vrijwilliger gelden er extra taken. En bevatten onder andere het uitvoeren van medisch ondersteunende taken in de hoofdketen in opdracht van de ambulanceverpleegkundige, het monitoren en bewaken van slachtoffers door middel van de ABCDE methodiek, het verrichten van assisterende handelingen conform LPA8, bv klaar maken en voorbereiden infuus,zuurstof en medicatie.

Goed om te weten:


Het NoodhulpTeam in RR is in de basis identiek aan (en volledig compatibel met) de NHT's in andere regio's.

Daar bovenop is, vanwege het risicoprofiel van deze regio, gekozen voor maatwerk. We noemen dat het PLUS pakket. "NHT+"

Dat betekent:
- er zijn mr NHT vrijwilligers (65 regionaal)
- er zijn 3 calamiteitenteams en dus ook 3 NHT voertuigen met NHT inventaris, en 3 (vaste) UGSen
- de 3 NHT voertuigen hebben aanhangers met materialen om medische assistentie te kunnen verlenen in de hoofdketen, de "+aanhanger"
- alle NHTers volgen bovenop hun NHT opleiding een "+opleiding", qua inhoud en vaardigheden vergelijkbaar met wat vroeger de HOC-opleiding was
- door deze +opleiding (incl competentietoets etc) kunnen NHT+ vrijwilligers k in de hoofdketen worden ingezet om ambulancepersoneel te ondersteunen
- bij een incident wijst de Officier van Dienst Geneeskundig aan welke team(s) in de nevenketen en welke team(s) in de hoofdketen worden ingezet
- de NHT teams die in de nevenketen worden ingezet dragen kleding volgens landelijk richtlijnen, de NHT+ teams die in de hoofdketen worden ingezet dragen een geel hesje met een blauwe bovenkant.
- interregionale opschaling: NHT teams uit andere regio's worden in RR alleen in de nevenketen ingezet. NHT teams uit RR kunnen in andere regio's alleen in de nevenketen worden ingezet


Klik hier voor het functie profiel voor het NHT Plus lid.

 

Heb jij interesse om de Rode Kruis Noodhulpteams-plus in de regio Rotterdam-Rijnmond te komen versterken, en kan jij binnen 20 a 25 minuten op de Brandweerkazerne in Vlaardingen, Ridderkerk of Goedereede zijn? vul dan hier het aanmeldingsformulier in.