Noodhulpteams Rotterdam-Rijnmond
 
Home
NHTPlus
GGB
Materiaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grootschalige Geneeskundige Bijstand

Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB).
GGB is een landelijk bijstandsmodel en wordt ingezet bij grote incidenten met veel slachtoffers als aanvulling op de reguliere acute zorg. In dit model werken reguliere ambulancediensten en het Rode Kruis samen om gewonde slachtoffers bij een grootschalig incident zo spoedig mogelijk van incidentlocatie naar het ziekenhuis te vervoeren.

De betrokken partijen doen in opgeschaalde situatie het werk waar zij in de dagelijkse praktijk ook goed in zijn, dat is de kracht van het GGB-model. De ambulancediensten houden zich bezig met het behandelen en vervoeren van zwaargewonde slachtoffers en het Rode Kruis zet vrijwilligers in om lichtgewonde slachtoffers te verzorgen.

 

Wat GGB regelt

GGB ondersteunt de geneeskundige hulpverlening op het rampterrein. Concreet door hulpverleners, materieel en onderdak (shelter) bij (te verwachten) grote of langdurige incidenten met veel slachtoffers beschikbaar te stellen. Uitgangspunt van het GGB-model is om optimaal gebruik te maken van bestaande hulp- en zorgcapaciteit. Hierdoor wordt zo dicht mogelijk aangesloten op de dagelijkse hulpverlening die door ambulancediensten en traumateams wordt geleverd. Onder het motto als je als ambulancedienst één of twee slachtoffers kan behandelen, dan kun je ook 30 of 40 slachtoffers behandelen. Dit wordt vooral bereikt door bij grootschalige incidenten de zorg zo effectief mogelijk in te zetten en ambulancepersoneel zich te laten concentreren op de behandeling van zwaargewonden.

Bij GGB zijn de taken als volgt verdeeld:

  • de Ambulancedienst (RAV) stabiliseert en behandelt zwaargewonden. Zij maakt hierbij gebruik van alle beschikbare ambulances en het calamiteitenvoertuig (zie hieronder).
  • het Rode Kruis verzorgt de lichtgewonden slachtoffers. Zij maakt hierbij gebruik van de Noodhulpteams.
  • het Rode Kruis verzamelt en verzorgt lichtgewonden.
  • het Instituut Fysieke Veiligheid  (IFV) is verantwoordelijk voor de landelijke steunpunten, die binnen 2 uur additioneel materiaal en middelen ter plaatse kan brengen.
  • de Veiligheidsregio (GHOR) stelt een Officier van Dienst Geneeskundig beschikbaar, die de hulpverleningsoperatie coördineert.

De rol van het Rode Kruis

Het Rode Kruis organiseert dat vrijwilligers worden ingezet voor de verzorging van lichtgewonden. Hiertoe staan 25 Noodhulpteams paraat. Een Noodhulpteam bestaat uit 8 peronen, waaronder een teamleider en een chauffeur met EHBO-vaardigheden en die naar de ramplocatie komen met een Noodhulpvoertuig van het Rode Kruis. Hierin zitten alle materialen die nodig zijn om hun taak uit te voeren. Lees hier meer over de rol van het Rode Kruis bij GGB.

Aanvullende ambulanceverpleegkundigen

Aanvullend beschikken de ambulancediensten over speciale calamiteitenvoertuigen waarmee ambulancemedewerkers die op dat moment geen dienst hebben, maar wel vrijwillig inzetbaar zijn, naar de plek van het incident kunnen komen. Hierdoor is extra zorgcapaciteit op de ramplocatie beschikbaar.

De rol van de GHOR

De Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio (GHOR) heeft ten tijde van een grootschalig incident de regie en coördinatie over de inzet van de GGB. In de voorbereiding monitort de GHOR of de keten goed op elkaar afgestemd wordt en is.
De taken en verantwoordelijkheden over de voorbereiding op en de inzet bij grootschalige incidenten tussen de GHOR en de ambulancediensten in de regio en de GHOR en het Rode Kruis zijn vastgelegd in regionale samenwerkingsovereenkomsten.

Waarom het anders moest

Veranderingen binnen de zorg en de wet- en regelgeving, door veranderingen in de maatschappij en door het ontstaan van de vraag naar een ander soort hulp, zijn de redenen waarom de invoering van GGB noodzakelijk werd. Zo verschoof ambulancezorg van Stay and Play naar Stay Short and Play Fast: ter plaatse alleen het hoognodige doen voor slachtoffers en ze daarna snel naar het ziekenhuis brengen voor gespecialiseerde hulp. Dat kan nu beter dan in de jaren negentig, door ontwikkelingen op het gebied van navigatie, track en trace en betere gewondenspreiding. Ziekenhuizen kunnen tegenwoordig beter opschalen en geven beter aan wat zij kunnen realiseren ten tijde van een calamiteit.

 


  Home