Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste bezoeker,

De GHOR Rotterdam Rijnmond, het Rode Kruis en/of instellingen of bedrijven op deze homepage zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze homepage.

Beweringen en meningen,geuit op deze homepage, zijn die van de eigenaar.

Er kan ook niet worden ingestaan dat de informatie op deze homepage geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Alle aansprakelijkheid wordt uitgesloten voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze homepage, alsmede het gebruik van de informatie die door middel van deze website verkregen is. 

Afbeeldingen en foto's op deze site mogen niet verveelvoudigd worden, op welke manier dan ook, zonder toestemming van de auteur

Deze site is een particulier initiatief van Marc Stofberg.

Met vriendelijke groet,

Marc Stofberg 

Hoofd Noodhulpteams Rotterdam - Rijnmond

 


 

De noodhulpteams PLUS zijn onderdeel van het GGB (Grootschalige Geneeskundige Bijstand)